Blues sin historie

Den første publiseringen av bluesnoter var i 1908: Antonio Maggio “I got the blues” er den første publiserte sangen som bruker ordet blues. W. C. Handy sin “The Memphis Blues” fulgte samme år. Den første innspillingen av en afroamerikansk sangerinne var Mamie Smith sin 1920-gjengivelse av Perry Bradfords “Crazy Blues”. Men opprinnelsen til bluesen kom noen tiår tidligere, trolig rundt 1890. Denne musikken er dårlig dokumentert, blant annet på grunn av rasediskriminering i det amerikanske samfunnet fra akademiske kretser, og delvis på grunn av den lave frekvensen av leseferdighet blant rurale afrikanske amerikanere på den tiden. Det er derfor å anta at det var mye musikk som gikk tapt i denne perioden.

Rapporter om bluesmusikk i det sørlige Texas og Deep South ble skrevet på begynnelsen av det 20. århundre. Disse observasjonene sammenfaller mer eller mindre med erindringer hos Jelly Roll Morton, som sa at han først hørte bluesmusikk i New Orleans i 1902; Ma Rainey, som husket å ha hørt blues i samme år i Missouri. W.C. Handy, hørte først blues i Tutwiler, Mississippi, i 1903. Den første omfattende forskningen på området ble utført av Howard W. Odum, som publiserte en antologi av folkesanger fra Lafayette County, Mississippi, og Newton County, Georgia, mellom 1905 og 1908. De første ikke-kommersielle innspillinger av bluesmusikk, kalt protoblues av Paul Oliver, ble gjort av Odum for forskningsformål helt i begynnelsen av det 20. århundre. Disse er nå tapt.

Andre innspillinger John Lomaxsom fortsatt er tilgjengelige ble gjort i 1924 av Lawrence Gellert. Senere ble flere innspillinger gjort av Robert W. Gordon. På 1930-tallet gjorde John Lomax og hans sønn Alan et stort antall ikke-kommersielle bluesinnspillinger som vitner om det enorme utvalget av bluesstiler. Et opptak av blues slik den var før 1920 kan også bli funnet i innspillinger av musikere som Lead Belly og Henry Thomas. Alle disse kildene viser at det finnes mange ulike strukturer forskjellige fra de typiske bluesstrukturene.