Blues er og blir en av de største og mest innflytelsesrike sjangrene i musikkhistorien. Både rock, metal, hip hop, reggae, rap og country stammer fra bluesen. På disse sidene finner du informasjon om blues som sjanger, og en god del om dens historie, da den er ekstra interessant og definerende for seg selv og for andre sjangre i etterkant. Det finnes også en del informasjon om tekstene i blues, hvilken innflytelse sjangeren har hatt på musikken i etterkant, og om de største bluesartistene opp gjennom historien. Vi tar opp bluesen som sjanger, og prøver å gi et så helthetlig inntrykk av sjangeren som mulig. En side handler også om gambling.

Selv om blues i all hovedsak ble utviklet av afroamerikanere i fattige strøk, har mange europeiske land trykket blues til sitt bryst fra tidlig av. I Norge har vi ikke lagd mye revolusjonerende blues selv, utad i verden i hvert fall, men vi har et stort bluesmiljø, og har alltid hatt det, selv om det krymper. De nye generasjonene ser ut til å la bluesen gå mer og mer i glemmeboka, uten helt å vite at bluesen er forgjengeren til mange av de sjangrene de selv hører på hver dag. På denne siden prøver vi å oppklare litt i nettopp disse flokene, for å komme til bunns i hva blues er, og hva som skiller det fra andre sjangre. Vi håper å kunne gi unge gitarister og generelt musikkinteresserte lysten og inspirasjonen til å spille mer blues, da det er kjent som den “frieste” og mest jammevennlige sjangeren, spesielt for gitarister og pianister.